Ochrona Danych Osobowych

Wyszukiwarka

Wybierz rok

PROCEDURA OBSŁUGI ŻĄDAŃ OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Procedura obsługi żądań osoby, której dane dotyczą przez Szkołę Podstawową nr 1 w Katowicach Osoba, której dane dotyczą (pełnoletni uczeń, rodzic ucznia lub inna osoba, której dane dotyczą) jest uprawniona do złożenia wniosku w zakresie obsługi jego praw wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i...

KLAUZULA INFORMACYJNA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH STRONA WWW

Na postawie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że: Administratorem przetwarzanych danych...

KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych...

REGULAMIN UŻYTKOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO

REGULAMIN UŻYTKOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO W Szkole Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Katowicach § 1 Monitoring wizyjny wykorzystywany jest przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Katowicach w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia...

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na postawie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że: Administrator danych. Administratorem...

RODO-INFORMACJE

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie...