Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2018

Uprzejmie informujemy, że sprawozdanie finansowe za rok 2018 Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Katowicach zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Katowicach. Strona internetowa >> https://cuwkatowice.bip.gov.pl <<

TRWAJĄ ZAPISY DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Katowicach informuje, że trwają zapisy dzieci do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020. Prosimy rodziców/opiekunów o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły celem dokonania formalności. Gorąco zachęcamy rodziców dzieci sześcioletnich do zapisów...

Ogłoszenie dotyczące zagospodarowania zbędnych składników majątku ruchomego

Ogłoszenie - luty 2016 dotyczące zagospodarowania zbędnych składników majątku ruchomego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Katowicach Działając na podstawie § 7 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi...