Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie dotyczące zagospodarowania zbędnych składników majątku ruchomego

Ogłoszenie - luty 2016 dotyczące zagospodarowania zbędnych składników majątku ruchomego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Katowicach Działając na podstawie § 7 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi...