Rejestry, ewidencje, archiwa

INFORMACJA O PROWADZONYCH W SZKOLE REJESTRACH, EWIDENCJACH I ARCHIWACH  ORAZ O SPOSOBACH I ZASADACH UDOSTĘPNIANIA DANYCH W NICH ZAWARTYCH.

 
 
 
 • Księga inwentarzowa.
 
 • Rejestr pracowników.
 
 • Ewidencja dochodów i wydatków.
 
 • Rejestr zamówień publicznych.
 
 • Rejestr podatków nieruchomości od osób fizycznych.
 
 • Księga uczniów.
 
 • Księga druków ścisłego zarachowania.
 
 • Ewidencja akt osobowych pracowników.
 
 • Ewidencja dokumentacji szkolnej.
 
 • Rejestr wydanych legitymacji szkolnych i pracowniczych.
 
 • Rejestr akt i zaświadczeń - awans zawodowy nauczycieli.
 
 • Rejestr korespondencji.
 
 • Rejestr skarg i wniosków.
 
 • Osoba starająca się o duplikat dokumentów składa podanie w sekretariacie szkoły. Stosowne dokumenty odbiera osobiście.
 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 października 2014 20:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Iwona Brzezińska
Ilość wyświetleń: 675
09 października 2014 18:36 (Aleksandra Piotrowska) - Zmiana treści zakładki.
09 października 2014 18:36 (Aleksandra Piotrowska) - Zmiana treści zakładki.
09 października 2014 18:30 (Aleksandra Piotrowska) - Zmiana treści zakładki.