Majątek

 • Szkoła jest utrzymywana ze środków organu prowadzącego jako jednostka organizacyjna miasta Katowice.

 • Szkoła nie posiada osobowości prawnej.

 • Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się bezpośrednio z budżetem miasta Katowice.

 • Szkoła dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością stanowiącą własność komunalną miasta Katowice o powierzchni działki 2772 m2 . Wymienioną nieruchomość stanowią działki o numerach 218 219 wpisane do ksiąg wieczystych odpowiednio 39898 i 42867.

 • W nieruchomości znajduje się budynek 4 kondygnacyjny – 3 kondygnacje nadziemne i 1 podziemna o powierzchni użytkowej 2772 m2 oraz kubaturze 23847,4 m3 , boisko szkolne, ogrodzenie oraz towarzysząca infrastruktura.

Baza szkoły:

Szkoła posiada następujące sale dydaktyczne i inne pomieszczenia:

 • Sale lekcyjne – 16
 • Pracownie komputerowe – 2
 • Radosna Szkoła – sala zabaw  - 1
 • Sala Multimedialna - 1
 • Biblioteka – 1
 • Świetlica szkolna - 2
 • Sala gimnastyczna  -  1
 • Sala gimnastyczna – korekcyjna  duża - 1
 • Sala gimnastyczna – korekcyjna  mała- 1
 • Aula szkolna – 1
 • Sala konferencyjna – 1
 • Gabinet medyczny -  1
 • Gabinet pedagoga - 1
 • Stołówka szkolna  - 1
 • Izba regionalna – 1
 • Klub Europejski – 1
 • Izba tradycji – 1
 • Szatnia  - 1
 • Gabinet dyrektora – 1
 • Gabinet wicedyrektora - 1
 • Sekretariat szkoły - 1
 • Pokój nauczycielski - 1
 • Pozostałe pomieszczenia gospodarcze

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 października 2014 20:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Iwona Brzezińska
Ilość wyświetleń: 475
18 października 2014 21:18 (Aleksandra Piotrowska) - Zmiana treści zakładki.
09 października 2014 18:06 (Aleksandra Piotrowska) - Zmiana treści zakładki.
09 października 2014 18:06 (Aleksandra Piotrowska) - Zmiana treści zakładki.